Izvēlne
Pirkumu grozs

Noteikumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Šie noteikumi ir juridiska vienošanās starp Portāla lietotāju/Klientu un Pārdevēju. Piekļūstot durvisvisiem.lv, to pārlūkojot vai izmantojot, Portāla lietotājs/Klients atzīst, ka ir izlasījis, sapratis un piekritis šiem noteikumiem, un apņemas ievērot tos un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē Pārdevēja un Portāla lietotāju/Klientu tiesiskās attiecības. durvisvisiem.lv izmantošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Pārdevējs bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā var pārskatīt šos Noteikumus un jebkuru citu informāciju, kas ir ietverta šajā portālā. Izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tās publicētas durvisvisiem.lv. Pārdevējs ir tiesīgs arī bez brīdinājuma un jebkurā laikā veikt uzlabojumus vai izmaiņas produktu, pakalpojumu vai programmu piedāvājumā, kas ir pieejami durvisvisiem.lv. Noteikumu izmaiņas, kas notikušas pēc Klienta pasūtījuma veikšanas, neattiecas uz veikto pasūtījumu. Klientam pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz to noteikumu redakciju, kas bija spēkā Klienta pasūtījuma noformēšana brīdī.
Veicot pasūtījumu internetā, Klients automātiski piekrīt saņemt no durvisvisiem.lv jaunumus un aktuālo piedāvājumu vēstules, no kuru turpmākas saņemšanas ir tiesīgs atrakstīties jebkurā laikā.

2. PASŪTĪJUMU NOFORMĒŠANA UN IZPILDES TERMIŅI

Visas cenas durvisvisiem.lv norādītas EUR (eiro) un ietver visus paredzētos nodokļus. Par pirkumu jāmaksā mājas lapā norādītā Preces cena un piegādes izmaksas, kas tiek aprēķinātas pirms maksājuma veikšanas. Veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, par apmaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad nauda ir saņemta SIA "Home4us" bankas kontā.

Pasūtījuma apstrādes termiņš ir 2-3 darba dienas, Ziemassvētku un aktīvajā sezonas laikā izpildes termiņš var ilgt līdz pat 3 nedēļām. Katrs pirkums tiek individuāli sagatavots šī termiņa ietvaros un pēc tam nodots izsūtīšanai vai saņemšanai uz vietas, Mazjumpravas ielā 44, Rīgā veikalā durvisvisiem.lv. SIA "Home4us" sūtījumu apstrādā un nogādā galapunktā 5-10 darbadienu laikā pēc saņemšanas noliktavā, taču ilgums var mainīties, atkarībā no sūtījuma galamērķa.

3. APMAKSA

Iepērkoties durvisvisiem.lv veikalā, Mazjumpravas ielā 44, Rīgā, apmaksu par pirkumiem var veikt, norēķinoties ar skaidru naudu vai bankas pārskaitījumu.

Pasūtījumu apstiprinājumi (Preču pavadzīmes, rēķini), kuri netiek apmaksāti, nav uzskatāmi par SIA "Home4us" ienākumu.

4. PIEGĀDE

Preču piegādes izmaksas mainās atkarībā no sūtījuma gala mērķa. Piegādi Latvijas robežās nodrošina SIA "Home4us" vai kurjers. Ārpus Latvijas tā tiek nodrošināta ar kurjera starpniecību. Vispārēji SIA "Home4us" Preces piegādā uz jebkuru vietu Latvijas teritorijā 5-10 darba dienu laikā pēc Preču saņemšanas noliktavā. Ārpus Latvijas teritorijas Prece tiek piegādāta 5-21 darba dienu laikā pēc Preču saņemšanas noliktavā. Pārdevējs nav atbildīgs par Preču piegādes nokavējumu, kas radies kurjera rīcības rezultātā, savlaicīgi nepiegādājot Preces. Ja Klients LR nav saņēmis savu pasūtījumu 15 dienu laikā no nosūtīšanas dienas, tas par šo faktu informē Pārdevēju, nosūtot informāciju uz e-pastu: info@durvisvisiem.lv, norādot sava pasūtījuma numuru un datumu, kad sūtījums izsūtīts. Pasūtījuma numurs tiek nosūtīts uz Klienta e-pastu. Par lieliem pasūtījumiem sazināties ar mums, rakstot personīgi uz e-pastu: info@durvisvisiem.lv.

5. PRECES ATGRIEŠANA

Saskaņā ar Latvijas Ministru kabineta noteikumiem Nr.255, pircējam ir tiesības atteikties no iegādātās Preces un atgriezt to 14 kalendāra dienu laikā no pirkuma brīža, taču, atteikuma tiesības Klients nevari izmantot, ja iegādātās lietas, kas tiek izgatavotas pēc Klienta norādījumiem, vai Prece ir nepārprotami personalizēta.

SIA "Home4us" patur tiesības atteikt Klientam iespēju izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā pēc individuāla pasūtījuma, ja Prece ir lietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā vai tās iepakojums ir būtiski bojāts. Ja ir iegādāta Prece ar defektu, Klientam nekavējoties ir jāpaziņo par to SIA Home4us pa tālr.+371 20 10 8484, vai sūtot uz e-pastu: info@durvisvisiem.lv., vai griežoties personīgi Mazjumpravas ielā 44, Rīgā.

Lai izvairītos no pārpratumiem, pirms pasūtījuma veikšanas lūdzam Klientu pārliecināties, vai Preces atbilst iecerēm, ir vēlamās krāsas, formas, izmēra un materiāla. Neskaidrību gadījumā lūdzam uzdot mums jautājumus pa tālr. +371 20 10 8484, vai sūtot tos uz e-pastu: info@durvisvisiem.lv.

Ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu Jūs varat iepazīties šeit.

Ar MK izstrādātajiem noteikumiem par distances līgumu Jūs varat iepazīties šeit.

6. KONFIDENCIALITĀTE

Reģistrējoties kā lietotājs, persona piekrīt datu apstrādei (izmantošanai) saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem, kuru veic Pārdevējs, un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu pakalpojumus, ko piedāvā SIA "Home4us". SIA "Home4us" apņemas nodrošināt Klienta privātumu un privāto datu aizsardzību un apņemas neizpaust un nenodot Klienta sniegto personīgo informāciju trešajām personām. Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru Klients norāda reģistrācijas formā, precizitāti, pareizību un ticamību.

7. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA

Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas preču pasūtījuma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā. Ja Puses strīdīgajos jautājumos nespēj vienoties pārrunu ceļā, tās strīda atrisināšanai pieaicina sertificētu mediatoru. Minētais neatņem Pusēm tiesības strīda izskatīšanu nodot Latvijas Republikas tiesā.

8. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

Jautājumus, kas nav regulēti šajā līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām. Visos citos jautājumos, ko neparedz šā Līguma noteikumi, Puses vadās pēc spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas.